O scrisoare pierdută

>

Către: presa locală
Referitor: materialul ”Scrisoare deschisă adresată Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea
Ca urmare a materialului de mai sus transmis Consiliului Local Municipal şi publicat şi în unele mijloace media, vă rog să daţi publicităţii următoarele precizări:
Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism – organism consultativ, cu atribuţii de avizare, expertizare tehnică şi consultanţă – a fost înfiinţată prin HCL nr. 169/2006, iar actuala sa componenţă a fost aprobată prin HCL nr. 276/2008. Atribuţiile CTATU, ca, de altfel, şi cele ale Secretariatului Tehnic al Comisiei, au rămas aceleaşi din anul 2006, fără modificări.
Referitor la acuzaţia din ”Scrisoarea deschisă…” conform căreia s-ar fi eliberat Certificate de Urbanism cu încălcarea prevederilor legale, cum explică atunci semnatarii Scrisorii faptul că documentaţiile întocmite în baza unor Certificate de Urbanism despre care se afirmă că au fost astfel eliberate au fost ulterior aprobate în cadrul aceleiaşi Comisii?
Referitor la acuzaţia conform căreia au fost supuse analizei CTATU documentaţii incomplete sau cu prevederi neconforme normelor în vigoare, precizăm că toate aceste documentaţii (Planuri Urbanistice de Detaliu sau Planuri Urbanistice de Zonă) sunt întocmite de specialişti în domeniu, respectiv de arhitecţi cu drept de semnătură în Registrul Urbaniştilor, pentru care respectivii specialişti îşi asumă întreaga responsabilitate.
Nu este nimeni împotriva unor ”divergenţe” apărute în discuţiile avute în cadrul CTATU, dar în măsura în care aceste divergenţe sunt unele pe probleme specifice de creaţie şi concepţie arhitecturală şi au ca rezultat avizarea cât mai competentă a unor documentaţii de urbanism. Adică atunci când se respectă prevederile art. 20 din Codul Deontologic al profesiei de arhitect aprobat de Ordinul Arhitecţilor în iulie 2007, respectiv ”Arhitectul se va pronunţa cu maximă obiectivitate asupra documentelor ce îi sunt supuse spre analiză, indiferent de interesele sau divergenţele sale personale faţă de autorii documentului în cauză”. Dar în momentul în care aceste ”divergenţe” sunt generate doar de orgolii sau de motivaţii personale şi duc la blocarea efectivă a activităţii Comisiei, acest fapt aduce atingere activităţii administraţiei publice locale, care este nevoită să ia măsurile care se impun.
Propunerea de modificare a componenţei CTATU va fi înaintată Consiliului Local care îşi va da – sau nu – aprobarea finală şi ea are la bază doar dorinţa de a rezolva blocajele înregistrate în desfăşurarea ultimelor şedinţe ale Comisiei.
Referitor la unele comentarii apărute pe marginea ”Scrisorii deschise…”, trebuie precizat că activitatea CTATU a fost, încă de la înfiinţare, una complet transparentă, şedinţele Comisiei fiind disponibile spre consultare pe internet, pe pagina Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea la adresa ww.primariavl.ro, iar documentaţiile de urbanism (PUD-uri sau PUZ-uri) fiind afişate la avizierul Primăriei şi supuse dezbaterii publice, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, prin publicare în Monitorul Oficial al administraţiei locale. De asemenea, la momentul actual, la nivelul municipiului este în vigoare Planul Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 27/2000 (care are o valabilitate de 10 ani) şi este în curs de realizare actualizarea PUG în baza unui contract încheiat cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ”Ion Mincu” Bucureşti.

ing. Mircia Gutău,
(Drept la replică publicat în ”Curierul de Râmnic”, 1 mai 2009)
Reclame